Praktijk

Energiegeneeskunde

Energiegeneeskunde en Etheri-gy kunde

De praktijk Mannaz de Witte Tara ben ik

Het uitgangspunt van ‘energiegeneeskunde’ en ‘etherische energiegeneeskunde’ oftewel ‘Etheri-gy kunde’ is dat één van de belangrijkste bouwblokken van ons bestaan en van onze wereld ‘frequentie’ oftewel ‘vibratie’ is. Frequentie wil zeggen dat alles wat wij kunnen waarnemen (in de breedste zin van het woord) in essentie in beweging is. Alles heeft een beweging, een snelheid en een trillingsgetal. Die essentiële beweging noemen we ‘energie’. Sommigen zouden zeggen dat ‘energie’ in tegenstelling staat tot de fysieke substantie, de materie. Daar kunnen we namelijk tegenaan lopen, we kunnen het zien en we kunnen het vastpakken. Toch laat de kwantummechanica weten dat datgene wat wij fysiek noemen, in essentie ook bestaat uit golven en deeltjes die elkaar afwisselen. De conclusie zou kunnen zijn dat alles wat wij kunnen waarnemen en waar wij ons bewust van zijn uit energie of frequentie bestaat, ook datgene dat wij ‘fysiek’ noemen. Het blijkt dat deze energie of frequentie te beïnvloeden is met andere energie of frequentie. Denk aan energiefrequenties als intenties of gevoelens, aan het opdoen van ervaringen en het verwerven van inzichten. Daarnaast zijn frequenties te beïnvloeden met medicijnen, kruiden, aanrakingen en woorden, met dus andere trillingen of frequenties.

'Iets' dat ons allemaal verbindt

Het meest vreugdevolle voor mij, is dat er in de kwantummechanica ook ‘iets’ gevonden is dat ons allemaal verbindt, een groot eenheidsveld. Zij noemen dat ook wel ‘ether’. Deze verbindende factor heeft als basis cohesie en harmonie. Dit grote etherveld is geen energieveld, maar een oneindig veld van informatie. Door onze positie inname in dat eenheidsveld, rangschikken en gebruiken wij deze informatie voor de vormgeving van ons leven. Als we onze (oplegde) patronen en structuren kunnen versoepelen, dan krijgen we van dit veld van cohesie en verbinding als vanzelf een steuntje in de rug om ons gelukkig en verbonden te voelen. En het maakt verder niet uit hoe de verschillende groepen of mensen deze grote bron van informatie noemen. Men zou het de Bron van Leven of het Levensveld kunnen noemen, of anders de Akasha (Kronieken), de Oneindige, God, Godin of de Grote Moeder. Hoe het ook zei, het is een ‘Verbinding’ die al het leven aandoet en die niets en niemand buitensluit.

Die ‘Verbinding’ oefent geen macht uit zoals wij dat kennen in deze tijdstructuur op aarde, maar is als een warme omhelzing en een erkenning en onze inspiratie dat wij in onze essentie go(e)d zijn.

In die zin zou ik een nieuw woord willen introduceren namelijk ‘Etheri-gy kunde’: de kunde om informatie door middel van energie heilzaam te leren activeren. Het is de ontdekkingsreis om alle tot nu toe geleerde en verworven technieken in te zetten om onze levenspatronen te versoepelen en ons te leren te verbinden met de eenheidsvelden die tot onze beschikking staan. En de informatie die tot onze beschikking staat zo te activeren dat we geluk weten te manifesteren. (Zie hiervoor ook het boek: Het Etherische veld en de vier etherische bronnen -gesprekken met de Elf Fjerk-).

De mens te ondersteunen in zijn lichamelijk, psychisch of energetisch proces en welbevinden

Een andere term die gebruikt zou kunnen worden voor de werkwijze van Praktijk Mannaz de Witte Tara is Natuurgeneeskunde. Dit is een term die gebruikt wordt om een verzameling therapieën onder te brengen, die beogen de mens te ondersteunen in zijn lichamelijk, psychisch of energetisch proces en welbevinden. Het heeft als uitgangspunt het zelf-genezende vermogen van de mens in lichaam, ziel en geest te stimuleren. Het valt onder de noemer ‘alternatief’, maar zelf zie ik het graag als ‘complementair’ aan de medische invalshoek. In die zin ben ik ook niet altijd tevreden met het woord ‘geneeskunde’ in de termen energiegeneeskunde en natuurgeneeskunde. Met het woord ‘geneeskunde’ wordt er al snel op ‘medische’ tenen getrapt, maar ook bestaat de kans dat een complementair werker zelf trapt in het fenomeen ‘genezen’. Terwijl voor de complementaire therapieën juist het uitgangspunt moet zijn om te ondersteunen en richting te vinden in een al bestaand proces. Of dat nu lichamelijk, psychisch of energetisch is. Dat het meer gaat over balans vinden in een holografisch model en die weten te handhaven en dus blijvend te leren balanceren, dan over het lineair genezen.

Wat genezen werkelijk is en hoe we dat bereiken is voor mij dus eerder een werkwoord dan een vaststaand gegeven. In principe is voor mij ‘genezen’ een staat van een steeds grotere balans vinden. Door meer inzicht te verwerven in eigen patronen. Door steeds beter begrip te krijgen wat je lichaam en leven nodig heeft. Door het verwerken van pijn, trauma, verdriet en angst. Door steeds beter de instelling te kunnen verwezenlijken dat het leven gaat om het genereren van energie. Door vreugde, dankbaarheid, liefde neer te zetten en uit te stralen. Ook het woord ‘natuur’ is voor meerdere uitleg vatbaar. Ik zou het hier willen uitleggen in de woorden die het meest bij mij en mijn werkwijze passen, namelijk: het zo dicht mogelijk zien te blijven bij wat aanvullend is voor de natuur van de persoon zelf die behandeld wordt.

Energie-Bewustzijn:
helen en lezen van energie en bepalen van eigen ruimte
Gevoel-Bewustzijn:
verwerken, uiten, erkennen, ervaren en harmoniseren
Lichaam-Bewustzijn:
zuiveren, aanvullen, versterken, ontspannen
Bron-Bewustzijn:
wie ben ik en wie kan ik zijn?
Innerlijke chemie:
wat verstoort? Wat voedt? Wat energetiseert?
Omgevings-chemie:
wat belast? Wat voedt? Wat energetiseert?

Neem contact met mij op

Heb je een vraag over de site, een behandeling of wilt u zich opgeven voor een sessie

ADRES GEGEVENS

Mannaz de Witte Tara
Hanneke Bouma
Bruine Engseweg 41
3911 CJ Rhenen
T: 0317 - 618 609

MANNAZ DE WITTE TARA

Praktijk voor Heling en wel-Zijn:
Energie-, gevoels-, lichaams- & Bron-Bewustzijn,
Innerlijke & Omgevings-chemie

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van aanbiedingen, nieuws of nieuwe ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief.